Wie we zijn

Strategie

De strategie van a.s.r. is gebaseerd op vier principes: klantbelang centraal, discipline bij acceptatie en premiestelling, kostenbeheersing, en behoud van een solide financieel kader.

Strategie

Klantbelang centraal

a.s.r. biedt haar klanten eenvoudige en transparante producten die aan hun wensen voldoen. Proposities worden in de praktijk getoetst en veranderingen in de wensen en behoeften van klanten worden nauwgezet in kaart gebracht, zodat hierop kan worden ingespeeld. We verbeteren daarnaast voortdurende dienstverlening aan klanten en aan het intermediair dat hen adviseert. De tevredenheid van klanten en intermediairs wordt nauwlettend gemonitord door het meten van feedback, waaronder de Net Promotor Score. Daarnaast streven we ernaar de organisatiestructuur verder te vereenvoudigen, zodat we snel kunnen reageren op veranderende marktomstandigheden en gewijzigde klantbehoeften.

Discipline bij acceptatie en premiestelling

a.s.r. streeft ernaar om haar discipline bij acceptatie en premiestelling te behouden. Daarnaast hebben wij als doel om onze kennis van klantgedrag en kennis van acceptatie, premiestelling en schadebehandeling verder te ontwikkelen. Vakbekwaamheid in acceptatie en schadebehandeling levert van oudsher een sterke combined ratio op. We investeren in ervaren verzekeringsspecialisten, met wie we onder meer onze expertise en vaardigheden op het gebied van acceptatie vergroten.

Kostenbeheersing

Effectieve kostenbeheersing blijft een speerpunt voor a.s.r. We streven ernaar de bedrijfskosten de komende jaren verder te verlagen. Daarnaast willen we het variabele deel van onze kostenbasis vergroten ten opzichte van de vaste kosten, zodat de kostenbasis flexibel is. Door decentralisatie van distributie, productmarketing en IT trachten we de organisatiestructuur verder te vereenvoudigen en kostenbesparingen te realiseren.

Solide financieel kader

a.s.r. wil een solide financieel raamwerk in stand houden, ondersteund door een prudent risicobeleid, een solide Solvency II-positie en een gedegen beleggingsbeleid, om zo sterke, hoogwaardige winst te genereren bij een sterke kapitaalgroei. Dit resulteert in een ‘kasstroom genererend bedrijfsmodel’.