Maatschappij

a.s.r. Foundation

Bij het delen van kennis en het enthousiasmeren en faciliteren van medewerkers om de maatschappelijke betrokkenheid te vergroten, heeft a.s.r. Foundation een belangrijke rol. Het verbeteren van de (financiële) zelfredzaamheid in Nederland is een doel dat de foundation in het bijzonder nastreeft. 

Doelstellingen

De doelstellingen van a.s.r. Foundation zijn:

  • Het bevorderen van financiële zelfredzaamheid en bewustwording door het ontwikkelen van activiteiten in samenwerking met diverse maatschappelijke organisaties;
  • Actief een bijdrage leveren aan de projecten die voortkomen uit de maatschappelijke partnerships die a.s.r. Foundation heeft met o.a. Feyenoord;
  • Het activeren van medewerkers om zich zowel tijdens als buiten werktijd maatschappelijk in te zetten. a.s.r. Foundation coördineert de maatschappelijke teambuildingsactiviteiten. Voor activiteiten in de vrije tijd kunnen medewerkers een beroep doen op het Stimulansplan. 

De activiteiten van a.s.r. foundation zijn te onderscheiden in drie hoofdgroepen:

Maatschappelijke teambuilding

Afdelingen die zich inzetten voor een goed doel. Hiervoor wordt samengewerkt met organisaties die echt behoefte hebben aan een helpende hand. 

Stimulansplan

Om vrijwilligerswerk in de privéomgeving aan te moedigen, is er de mogelijkheid eenmaal per jaar een individueel Stimulansplan aan te vragen. Wanneer het verzoek zich alleen richt op sponsorwerving, wordt er geen financiële bijdrage gegeven. 

Projecten

Verdeeld over het jaar zijn er diverse projecten door a.s.r. Foundation geïnitieerd en gefinancierd, en met hulp van a.s.r.-medewerkers uitgevoerd.

Projecten die in 2015 zijn uitgevoerd, zijn: 

* Kennisdeling voor het vergroten van de financiële zelfredzaamheid

- Week van het Geld
Als lid van het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Banken neemt a.s.r. actief deel aan de Week van het Geld met het doel basisschoolleerlingen te leren omgaan met geld. 

In 2015, tijdens de vijfde editie van de Week van het Geld, hebben 63 a.s.r.-medewerkers uit de hele organisatie, waaronder ook leden van de Raad van Bestuur en het senior management, een gastles gegeven in diverse groepen van het basisonderwijs.
In 2015 zijn ook voor Feyenoord Street League aparte lessen in het kader van de Week van het Geld verzorgd.

- LEF (Leven en Financiën)
Dit is een innovatief platform voor financiële educatie aan jongeren tussen de 15 en 22 jaar. Met LEF krijgen de jongeren inzicht in hun financiële situatie en leren ze wat ervoor nodig is om een wens te realiseren of een doel te bereiken. Inclusief de valkuilen en uitdagingen. LEF richt zich primair op 500.000 mbo-studenten.
De stichting LEF wordt ondersteund door een groot aantal financiële instellingen, waaronder a.s.r. Het initiatief wordt gedragen door enthousiaste financieel adviseurs die hun ervaring en beroepspraktijk graag in de klas willen delen. Doel is om iedere jongere in ieder geval eenmaal in aanraking te laten komen met een LEF-programma, wat bestaat uit vier blokken van 1,5 uur. LEF heeft inmiddels een breed draagvlak binnen de financiële sector, maar het aantal gastdocenten uit de financiële wereld moet nog groeien.
In 2015 zijn in totaal 23 collega’s opgeleid tot gastdocent. 

- Financieel Vrijwilliger Thuis
In 2015 is het project Financieel Vrijwilliger Thuis gestart in samenwerking met de Tussenvoorziening of Thuisadministratie-projecten binnen de eigen woonplaats. Hierbij helpen a.s.r.-medewerkers mensen met een laag inkomen die daarmee slecht kunnen rondkomen. De begeleiding betreft het samen op orde brengen van de financiën en administratie, tot hij of zij na verloop van tijd zelf verder kan. In totaal zijn 15 collega’s, waaronder ook Chris Figee uit de Raad van Bestuur, actief als Financieel Vrijwilliger Thuis voor cliënten van Stichting de Tussenvoorziening. Twee collega’s zijn bij andere Thuisadministratie-projecten aangesloten die in hun woonplaats worden aangeboden.

- Leesbevorderingsactiviteiten
a.s.r. Foundation heeft een aantal activiteiten opgezet waarbij medewerkers gaan voorlezen, onder andere bij basisscholen en kinderdagverblijven. Op 21 januari 2015, de dag van het nationaal voorleesontbijt, hebben 16 collega’s voorgelezen op basisscholen. Tijdens het voorlezen verzorgde a.s.r. een gezond ontbijt.
In samenwerking met Feyenoord heeft a.s.r. een voorleesboek gemaakt, dat is gepresenteerd tijdens een door a.s.r. georganiseerd voorleesontbijt voor 140 basisschoolkinderen uit Rotterdam-Zuid.

* Maatschappelijk partner Feyenoord

In het kader van de sponsor- en partnerovereenkomst met Feyenoord ontwikkelt a.s.r. foundation in samenwerking met de voetbalclub diverse activiteiten voor ‘Feyenoord in de samenleving’. Zo heeft a.s.r. een op maat gemaakt lesboek ontwikkeld dat wordt gebruikt in de groepen 6, 7 en 8 van diverse basisscholen in Rotterdam.

Naast Feyenoord in de samenleving ondersteunt a.s.r. foundation ook projecten van de Giovanni van Bronckhorst Foundation.