Maatschappelijke rol

Activiteiten a.s.r. foundation

Maatschappelijke Team Activiteit

a.s.r. foundation stimuleert medewerkers om zich naast hun werk in te zetten voor de maatschappij. a.s.r. stelt hiervoor jaarlijks uren en financiële middelen beschikbaar. a.s.r. foundation initieert projecten – altijd met behulp van de vrijwillige inzet van collega’s – rondom financiële zelfredzaamheid en Helpen door te doen.

1. Financiële zelfredzaamheid

We richten ons op het bevorderen van de financiële educatie voor kinderen en jongeren, en het ondersteunen van huishoudens met (risico op) problematische schulden.

Voorlezen

 • Tijdens het Nationaal Voorleesontbijt lezen collega’s een prentenboek voor op basisscholen in Utrecht en omgeving. Daarnaast kunnen zij zich langdurig inzetten i.s.m. De VoorleesExpress om 20 weken thuis voor te lezen bij kinderen met een taalachterstand.

Lesgeven

 • Tijdens de Week van het Geld geven vele collega’s een financiële gastles aan groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs aan de hand van de spellen Fix je Risk of de Cashquiz.
 • Voor ons Maatschappelijk Partnerschap met FC Utrecht ontwikkelen we een digitaal lesprogramma. In 2017 gaven 4 collega’s als pilot een financiële gastles tijdens het Provinciebezoek van FC Utrecht. Vanaf maart 2018 kunnen docenten (of een a.s.r.-collega samen met een jeugdspeler van FC Utrecht) het speciaal ontwikkelde digitale lesprogramma inzetten.
 • Binnen het MBO-onderwijs kunnen collega’s zich voor 2 projecten inzetten om jongeren te helpen met hun financiële kennis en gedrag. Zo kunnen ze gastdocent worden binnen het LEF-programma en een lesmodule van 4 gastlessen geven. Daarnaast ondersteunen ze als buddy een peer-educator binnen het Moneyways-programma, door hun ververzekeringskennis te verdiepen.

Ondersteunen

 • Collega’s delen als Financieel Vrijwilliger Thuis hun financiële en administratieve kennis binnen huishoudens met - kans op- (problematische) schulden. Werkzaamheden bestaan uit: de administratie op orde brengen door te ondersteunen met bijvoorbeeld het aanvragen van toeslagen, leren digitaal bankieren, post sorteren, en het maken van financiële overzichten en planningen. We werken hierin samen met de Tussenvoorziening (ex dak- en thuislozen) en U-Centraal voor begeleiding van vrijwilligers & cliënten én met FC Utrecht Maatschappelijk.
 • Collega’s houden maandelijks financiële inloopspreekuren bij een Buurtteam via U-centraal, en geven een maandelijkse workshop Levensgebeurtenissen Pensioenen om inzicht te geven in de inkomensveranderingen bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
   

2. Helpen door te doen

We stimuleren collega’s om de handen uit de mouwen te steken bij maatschappelijke organisaties, zowel in teamverband als thuis.

 • In teamverband
  Steeds meer afdelingen binnen a.s.r. zetten zich als team in bij een maatschappelijke organisatie. Ze steken de Handen uit de mouwen, en nemen bijvoorbeeld ouderen mee voor een frisse boswandeling of plukken fruit met mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast kunnen ze een maatschappelijke organisatie helpen bij een strategisch vraagstuk met hun zakelijke Frisse blik.
   
 • Thuis
  Om vrijwilligerswerk in de privé-omgeving van collega’s aan te moedigen, bieden we een individueel Stimulansplan. De financiële bijdrage van maximaal € 500,- door a.s.r. foundation is een extra steuntje in de rug voor de vrijwilligersinzet door een collega. Gaat het om alléén een financiële bijdrage, dan wijzen we het voorstel af. Collega’s kunnen één keer per kalenderjaar een Stimulansplan aanvragen.