Aandeelhouders

Dividendbeleid

a.s.r. is voornemens om jaarlijks een dividend uit te keren dat een duurzame waarde voor haar aandeelhouders vertegenwoordigt op de lange termijn. a.s.r. heeft een dividendbeleid waarbij een pay-out ratio wordt aangehouden van 45% tot 55% van het netto operationeel resultaat voor aandeelhouders (dat wil zeggen, na aftrek van financieringslasten op hybride instrumenten). In verband met de uitkering van het voorgestelde dividend, streeft a.s.r. ernaar om € 350 miljoen cash op de holding aan te houden.

a.s.r streeft ernaar om op een Solvency II ratio boven de management drempel te opereren. Deze drempel is momenteel vastgesteld op 160% (standaard formule). Indien de Solvency II ratio langdurig boven de management drempel is en a.s.r. het kapitaal niet kan investeren in waarde creërende mogelijkheden, kan a.s.r. besluiten dit kapitaal te retourneren aan aandeelhouders. a.s.r. zal dit in de meeste efficiënt vorm voor aandeelhouders doen, op dat gegeven moment, zoals het inkopen van eigen aandelen of additioneel dividend uitkeren.

Bij een dividendvoorstel zal rekening worden gehouden met overwegingen zoals de kapitaalspositie, hefboom en liquiditeitsvereisten, wettelijke factoren, strategische overwegingen en de ontwikkeling daarvan. Er is geen verplichting of garantie dat a.s.r. dividend zal vaststellen en uitkeren. In het algemeen verwacht a.s.r. geen dividend uit te keren als de Solvency II ratio onder de 140% belandt.

Dividend 2016

a.s.r. stelt voor om over 2016 een dividend te betalen van € 187 miljoen, zijnde € 1,27 per aandeel. Het eerder gecommuniceerde discretionaire dividend van € 175 miljoen is op voorstel van de Raad van Bestuur, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, verhoogd vanwege verbeterd operationeel resultaat. Het dividend per aandeel is berekend op basis van 147 miljoen aandelen, waarbij rekening is gehouden met de door a.s.r. op 13 januari 2017 ingekochte 3 miljoen aandelen.   

Historie uitbetaald dividend

  Dividend (in € miljoen) Dividend Per Aandeel¹
2014 139 0.93
2015 170 1.13
2016 187 1.27

 ¹ Herberekend voor 2015 & 2014 op basis van 150 miljoen aandelen. Op 13 januari 2017 heeft a.s.r. 3 miljoen eigen aandelen ingekocht ten tijde van de verkoop van aandelen door de overheid. Deze eigen ingekochte aandelen zijn niet dividend gerechtigd.