Duurzaam ondernemen

Balans tussen mens, maatschappij en milieu

undefined

a.s.r. houdt zoveel mogelijk rekening met duurzaamheid.

a.s.r. wil een vooraanstaande rol spelen op het gebied van duurzaam ondernemen in de financiële sector en houdt zoveel mogelijk rekening met duurzaamheid. Dat doet a.s.r. aan de hand van vier thema’s die vallen onder Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO): ‘Duurzame verzekeraar’, ‘Duurzame belegger’, ‘Duurzame werkgever’, 'Duurzame belastingbetaler' en de ‘Maatschappelijke rol van a.s.r.’.

Aan de hand van de vier thema's zijn vier doelstellingen geformuleerd:

  • a.s.r. wordt in 2020 gezien als duurzame belegger onder de Nederlandse verzekeraars. Stimuleert en draagt duurzaam beleggingsbeleid uit.
  • a.s.r. is in 2020 een duurzame werkgever.
  • a.s.r. wordt in 2020 gezien als de duurzame verzekeraar.
  • a.s.r. is in 2020 het meest duurzaam op het gebied van milieu en volledig CO2 neutraal (directe footprint).

Over de uitgangspunten en doelstellingen is a.s.r. in dialoog met vele belanghebbenden. Wij onderhouden hiervoor nauwe contacten met interne, maar vooral ook een brede groep externe belanghebbenden, zoals klanten, toezichthouders, politici en bewindslieden en branche-organisaties.

Duurzame verzekeraar

Het bieden van zekerheid aan klanten is het bestaansrecht van a.s.r.

Duurzame belegger

Als institutionele belegger toont a.s.r. haar maatschappelijke verantwoordelijkheid onder meer door toepassing van ethische en duurzaamheidscriteria in haar beleggingsbeleid.

Duurzame werkgever

Talentvolle, vakbekwame en vitale medewerkers zijn voor a.s.r. de sleutel tot het realiseren van haar bedrijfsdoelstellingen.

Duurzame belastingbetaler

a.s.r. heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. De fiscale strategie draagt bij aan de verwezenlijking van de bedrijfsstrategie, waarin a.s.r. zich profileert als een duurzame verzekeraar die zich bewust is van haar omgeving.

Maatschappelijke rol

a.s.r. foundation initieert projecten rondom financiële zelfredzaamheid.

Codes en richtlijnen

a.s.r. heeft de volgende nationale en internationale standaarden en convenanten getekend:

a.s.r. scholen challenge

Om kinderen vertrouwd te maken met duurzaamheid én basisscholen te ondersteunen bij het verduurzamen van hun school, is a.s.r. mede-organisator van een jaarlijks terugkerende duurzaamheidswedstrijd.