Duurzaam ondernemen

Balans tussen mens, maatschappij en milieu

undefined

a.s.r. houdt zoveel mogelijk rekening met duurzaamheid.

a.s.r. wil een vooraanstaande rol spelen op het gebied van duurzaam ondernemen in de financiële sector. Dit past bij onze maatschappelijke rol. Voor het duurzaamheidsbeleid zijn vijf aandachtsgebieden benoemd: verzekeren, mens, beleggen, milieu en maatschappij.

Over de uitgangspunten en doelstellingen is a.s.r. in dialoog met vele belanghebbenden. Wij onderhouden hiervoor nauwe contacten met interne, maar vooral ook een brede groep externe belanghebbenden, zoals klanten, toezichthouders, politici en bewindslieden en branche-organisaties.

Verzekeren

Het bieden van zekerheid aan klanten is het bestaansrecht van a.s.r.

Beleggen

Als institutionele belegger toont a.s.r. haar maatschappelijke verantwoordelijkheid onder meer door toepassing van ethische en duurzaamheidscriteria in haar beleggingsbeleid.

Mens

Talentvolle, vakbekwame en vitale medewerkers zijn voor a.s.r. de sleutel tot het realiseren van haar bedrijfsdoelstellingen.

Milieu

a.s.r. wil zorgvuldig met de natuur en het milieu omgaan en deze zo weinig mogelijk belasten.

Maatschappij

Maatschappelijke betrokkenheid is voor a.s.r. naast duurzaam ondernemen ook investeren in uiteenlopende duurzame maatschappelijke initiatieven.

Codes en richtlijnen

a.s.r. heeft de volgende nationale en internationale standaarden en convenanten getekend:

a.s.r. scholen challenge

Om kinderen vertrouwd te maken met duurzaamheid én basisscholen te ondersteunen bij het verduurzamen van hun school, is a.s.r. mede-organisator van een jaarlijks terugkerende duurzaamheidswedstrijd.